Izjava za javnost: Ne drži, da smo pod pritiskom zaradi volitev

Letošnje lokalne volitve v MOK so prinesle obilo novosti. Poleg že znanih političnih fraz se je mnogo pozornosti namenilo tematiki vezani na samo izvedbo procesa volitev v smislu, da so nekatere skupine občanov zaradi določenih interesov primorane voliti za izbranega kandidata, v tem primeru aktualnega župana in njegovi stranki.  Poleg fizičnih se izpostavljajo tudi nekateri pravni subjekti med njimi pa tudi društva, katerih delovanje je v veliki meri odvisno od sofinanciranja s strani občine. Ker je tudi klub malega nogometa Bronx Škofije pomemben del te velike sfere, ki soustvarja društveno življenje v naši občini smo začutili potrebo in dolžnost po uradnem odzivu na to dogajanje. Kot pravna oseba se čutimo dolžni zaščititi dobro ime našega kluba ter naše člane in njihove najbližje pred raznimi očitki posameznikov, skupin in medijev (predvsem t.i. družbenih medijev), ki želijo prejudicirati volilno odločitev posameznikov le zato, ker se društvo izdatno financira tudi z občinskimi sredstvi. Mnenja smo, da neodzivnost na ta pojav pomeni neke vrste tiho priznanje, zato podajamo izjavo katera je vezana izključno na delovanje našega društva, ne dvomimo pa, da se bo še kakšno drugo društvo prepoznalo v njej.

Naš namen ni polemizirati z javnostjo ampak le osvetliti našo plat medalje in tako preprečiti neosnovane pritiske na klub in njegove člane.

KMN Bronx Škofije je društvo z več kot 30 letno tradicijo in se po številu članov uvršča med 10 najštevilčnejših športnih društev v mestni občini Koper. V vsem tem času smo tvorno sodelovali tako z občinskimi kakor tudi z vodstvi krajevne skupnosti Škofije ne glede na to katere politične opcije so le ta bila. Naše poslanstvo je namreč ustvarjati čim boljše pogoje za delo z mladimi in jih tako odvrniti od številnih stranpoti, ki na njih vsakodnevno prežijo. Da lahko izpeljemo zastavljene programe seveda potrebujemo precej finančnih sredstev in spodobne pogoje za vadbo. Poleg naših zvestih pokroviteljev pripada pomembno mesto v tem procesu tudi mestni občini Koper. Nimamo potrebe skrivati dejstva, da se je razcvet našega društva zgodil v mandatih pod aktualnim županom. Slednji je skupaj z ostalimi občinskimi strukturami prepoznal naš potencial in nam s tem omogočil da smo iz rekreativne postali panoga enakovredna ostalim množičnim športom kot so nogomet, rokomet, odbojka, košarka in drugi. Dosegli smo, da je športna dvorana Burja, kateri se obeta temeljita prenova, tudi uradno namenjena futsalu in se v njej odvija praktično celotno malonogometno dogajanje v obalno kraškem prostoru s čimer se najbrž ne more pohvaliti noben soroden klub v državi.

Poleg sodelovanja na občinskih razpisih smo tako kot večina drugih društev mnogokrat zaprosili za dodatno podporo pri posameznih večjih projektih tako MOK kot tudi podjetja v njeni lasti. Včasih smo pri tem bili bolj, včasih pa manj uspešni, kar je tudi normalno, saj ne gre pričakovati, da so prav vse želje vedno uresničene. Ne glede na končni izplen pa smo imeli vedno odprta vrata tako pri županu kot pri njegovih najbližjih sodelavcih in sodelavkah ter pri vseh občinskih službah s katerimi smo sodelovali in nikoli nismo bili zavrnjeni brez, da bi imeli možnost argumentirano predstaviti svoje projekte.

Medsebojno sodelovanje in posledično podpora mestne občine Koper klubu nikoli ni bila pogojevana s kakršnimi koli protiuslugami z naše strani, še posebej pa ne s kakršnimi koli aktivnostmi vezanimi na volilna opravila tako v preteklosti kot tudi v tem aktualnem trenutku. Nikoli nam nihče ni niti omenil, da bi zaradi česar koli kdorkoli iz našega društva moral voliti drugače kot je njegova osebna volja, da ne govorimo o temu, da nikoli nihče ni od nas zahteval, da bi svojo volilno odločitev morali na kakršen koli način celo dokazovati ali dokumentirati. Posledično je jasno, da tudi vodstvo kluba ni imelo nikoli nobene potrebe take zahteve prenašati na svoje člane.

Zato so vsa natolcevanja v tej smeri neresnična in ustvarjajo nepopravljivo škodo predvsem društvu in njegovim članom in zagotovo ne pripomorejo k demokratičnosti volitev ampak nasprotno ustvarjajo pritisk na volivce brez kakršnekoli resnične osnove.

Volitve so dosežek demokracije zato naj to možnost vsak izkoristi po svoji volji. Obema kandidatoma za župana želimo vse dobro. Zmaga pa naj tisti, ki ima boljši program in, ki bo z njim pridobil večjo podporo volivk in volivcev, katero naj potem upraviči s svojim delom v naslednjem mandatu.

Izvršni odbor KMN Bronx Škofije