Za nove uspehe. Skupščina KMN Bronx 2015

Izvršni odbor KMN Bronx Škofije je dne 19.06.2015 sprejel sklep, da se razpiše volilna skupščina kluba. Skladno s statutom je bil sklep o razpisu skupščine objavljen na uradni spletni strani kluba dne 24.06.2015.

Člani izvršnega odbora vabijo vso zainteresirano javnost, da se skupščine udeleži. V nadaljevanju bodo navedeni vsi podatki potrebni za udeležbo na skupščini. V priponkah pa so: statut kluba, obrazec za soglasje kandidata in dnevni red skupščine. Zaradi lažje organizacije je zaželjeno, da udeleženci svojo prisotnost na skupščini predhodno najavijo.

Datum, ura in kraj skupščine: Skupščina KMN Bronx bo dne 05.07.2015 v veliki sejni sobi KS Škofije s pričetkom ob 20.00 uri.

Organi za katere potekajo volitve: Voli se: predsednika kluba, najmanj dva (2) in največ osem (8) članov izvršnega odbora, tri (3) člane nadzornega odbora in tri (3) člane disciplinske komisije.

Volilna pravica: Na skupščini so lahko prisotni vsi, ki jih le ta zanima, volijo pa lahko le člani kluba z izpolnjeno pristopno izjavo in poravnano letno članarino za leto 2015. Članarina za leto 2015 znaša 12,00 Eur in se jo lahko vplača prej ali pa tudi pred samo skupščino na prizorišču.

Vlaganje kandidatur: Kandidat svoje soglasje h kandidaturi pisno potrdi na predpisanem obrazcu, ki je dostopen v tej objavi med prilogami. Obrazec lahko dobi tudi v pisarni športne dvorane Burja. Kandidati se lahko predlagajo tako sami kot tudi preko drugih predlagateljev. Zadnji rok za vložitev kandidatur je sobota 04.07.2015.